องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 ก.ย. 2565    รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจชองผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 117
  29 ก.ย. 2565    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 28
  4 ต.ค. 2564    รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจชองผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 124
  5 ต.ค. 2563    รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจชองผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 213
  4 ต.ค. 2562    รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจชองผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 181
  27 ก.ย. 2562    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2562 183
  12 ก.ย. 2562    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2562 125
  26 ก.ย. 2561    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2561 156