องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.ladtakhean.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ส.ค. 2565 ]143
2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (E-PLAN) [ 28 ม.ค. 2565 ]176
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]190
4 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]111
5 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (E-PLAN) [ 28 ธ.ค. 2563 ]106
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ส.ค. 2563 ]311
7 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2563 ]170
8 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2562 E-PLAN [ 12 ธ.ค. 2562 ]107
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ส.ค. 2562 ]105
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]130
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2561 ]225
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]105
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ส.ค. 2560 ]103
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 [ 1 ก.ย. 2559 ]128
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3 [ 1 ก.ย. 2559 ]136
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 [ 1 ก.ย. 2559 ]129
17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 1 [ 1 ก.ย. 2559 ]162
18 ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2559 [ 4 ก.ย. 2558 ]119