องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของ อปท.(LPA)


แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) : (สถ-อปท) ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) : (สถ-อปท) ประจำปี 2560    เอกสารประกอบ

แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) : (สถ-อปท) ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ