องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของ อปท.(LPA)


แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) : (สถ-อปท) ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) : (สถ-อปท) ประจำปี 2561

    เอกสารประกอบ

แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) : (สถ-อปท) ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ