องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 มี.ค. 2565    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 132
  7 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 130
  25 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 113
  26 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะทางการเงินและงบต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 135
  8 ต.ค. 2563    รายงานงบแสดงฐานะการเงินโครงการเศรษฐกิจชุมช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 104
  11 ต.ค. 2561    การใช้เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 172
  9 ต.ค. 2561    งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 119
  19 ก.พ. 2561    การจ่ายขาดเงินสะสมและการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 169
  20 ต.ค. 2560    งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 109
  21 มิ.ย. 2555    รายงานสถานะการเงินประจำปี 2554 160
  20 มิ.ย. 2554    งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2554 168
  20 มิ.ย. 2554    รายงานสถานะการเงินประจำปี 2553 109