องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.ladtakhean.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-Plannacc ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]21
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2567 ]21
4 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2567 ]11
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]23
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]60
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-Plannacc ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25665 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2566 ]52
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]54
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]44
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]50
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน (พ.ศ.2566-2570) [ 25 ส.ค. 2565 ]42
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปป. ระบบ e-Plannacc ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]134
13 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]130
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]136
15 รายงานข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]175
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]152
17 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]142
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]140
19 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]131
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน รอบ 12 เดือน [ 6 ต.ค. 2563 ]144
21 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]130
22 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน รอบ 6 เดือน [ 13 เม.ย. 2563 ]157
23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน รอบ 12 เดือน [ 11 เม.ย. 2563 ]139
24 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]123
25 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]122
26 ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]146
27 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]135
28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]134
29 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ลาดตะเคียน [ 9 พ.ค. 2560 ]140
30 ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 9 พ.ค. 2560 ]127
31 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 9 พ.ค. 2560 ]127
32 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ลาดตะเคียน [ 9 พ.ค. 2560 ]146
33 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ อบต.ลาดตะเคียน [ 1 เม.ย. 2559 ]172