องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2567    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 2
  14 ก.พ. 2567    รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6
  8 ก.พ. 2567    การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1
  12 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4
  19 เม.ย. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 42
  19 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-Plannacc ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25665 รอบ 6 เดือน 37
  19 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 34
  31 มี.ค. 2566    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 34
  31 มี.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 34
  25 ส.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน (พ.ศ.2566-2570) 22
  5 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปป. ระบบ e-Plannacc ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 120
  4 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 110
  10 ม.ค. 2565    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 112
  10 ม.ค. 2565    รายงานข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 151
  1 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 129
  9 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 123
  5 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน รอบ 6 เดือน 128
  4 ม.ค. 2564    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 117
  6 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน รอบ 12 เดือน 129
  5 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 118


หน้าที่ 1 [ 2 ]