องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.ladtakhean.go.th

 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]21
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]50
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]123
4 สรุปผลรายงานผลการสัมภาษณ์รายบุคคล ของประชาชนผู้มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน (ประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]107
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]125
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]129
7 สรุปผลรายงานผลการสัมภาษณ์รายบุคคล ของประชาชนผู้มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน (ประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]129
8 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผุ้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน [ 14 ต.ค. 2563 ]120
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]116
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2563 ]130
11 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]126