องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 มี.ค. 2662    ประกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.3 ปี 62 127
  24 พ.ค. 2565    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ปี 2565 121
  24 พ.ค. 2565    ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 102
  24 พ.ค. 2565    ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 100
  24 พ.ค. 2565    ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 115
  11 ม.ค. 2565    การมอบอำนาจใหรองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2565 126
  1 ธ.ค. 2564    ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 108
  1 ต.ค. 2564    การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของ อบต.ลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565 130
  1 ต.ค. 2564    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 119
  1 ต.ค. 2564    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 155
  1 ต.ค. 2564    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 102
  1 ต.ค. 2564    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 110
  1 ต.ค. 2564    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบล หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 101
  13 พ.ค. 2564    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ปี 2564 126
  13 พ.ค. 2564    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 49
  31 มี.ค. 2564    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2564 176
  28 ธ.ค. 2563    การมอบอำนาจใหรองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2563 121
  29 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 130
  8 ต.ค. 2563    การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของ อบต.ลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2564 123
  8 ต.ค. 2563    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 117


หน้าที่ 1 [ 2 ]