องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 พ.ค. 2564    ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดกอง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 118
  5 พ.ค. 2564    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 120
  5 พ.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 115
  30 ก.ย. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 108
  30 ก.ย. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 115
  3 ก.พ. 2563    การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 95
  3 ก.พ. 2563    ประกาศการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 102
  3 ก.พ. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 109
  10 พ.ย. 2560    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 110
  10 พ.ย. 2560    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 144
  29 ก.ย. 2560    การกำาหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 97
  4 พ.ค. 2560    ประกาศการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 101
  16 ก.พ. 2560    ประกาศการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 93
  20 เม.ย. 2559    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขปรับปรุงระบบแท่ง 111
  20 เม.ย. 2559    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ระบบแท่ง 111
  30 ต.ค. 2558    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 102
  30 ต.ค. 2558    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) 120