องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 เม.ย. 2566    รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 42
  3 เม.ย. 2566    ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พ.ศ.๒๕๖๖ 77
  3 เม.ย. 2566    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พ.ศ. ๒๕๖๖ 53
  3 เม.ย. 2566    ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พ.ศ. ๒๕๖๖ 43
  3 เม.ย. 2566    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 47
  28 มี.ค. 2566    แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม และขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 54
  28 มี.ค. 2566    แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 61
  16 มิ.ย. 2565    สรุปผลการดำเนินการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 24
  4 เม.ย. 2565    โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 111
  4 เม.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 115
  30 ก.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 99
  27 ก.ย. 2564    โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 143
  27 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 174
  1 ต.ค. 2563    แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการมุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 160
  27 พ.ย. 2558    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 156
  20 ม.ค. 2557    นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 137
  10 ม.ค. 2556    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.๒๕๕๖ 204
  10 ม.ค. 2556    แนวทางปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 122