องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการปันน้ำใจไม่ทิ้งกัน” ร่วมต้านภัยไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)[วันที่ 30 เม.ย. 2563][ผู้อ่าน 374]
 
  มอบหน้ากากอนามัยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[วันที่ 23 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 787]
 
  โครงการ big cleaning เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563[วันที่ 18 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 748]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[วันที่ 17 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 791]
 
  ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 16 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 284]
 
  โครงการสูบน้ำระยะไกลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง[วันที่ 15 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 541]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)[วันที่ 13 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 274]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2563[วันที่ 6 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 364]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒[วันที่ 6 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 1243]
 
  โครงการงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ​ครั้งที่ 34[วันที่ 4 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 211]
 
  โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"[วันที่ 2 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 183]
 
  โครงการ BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[วันที่ 2 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 190]