องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการสวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน 100%[วันที่ 4 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 336]
 
  กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง[วันที่ 2 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 249]
 
  กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562[วันที่ 13 พ.ย. 2562][ผู้อ่าน 695]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562[วันที่ 13 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 260]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [วันที่ 20 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 314]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562[วันที่ 18 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 297]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็กปฐมวัย [วันที่ 15 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 356]
 
  กิจกรรม หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม[วันที่ 13 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 1410]
 
  โครงการเสริมการยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาและตัวแทนพรรคการเมือง [วันที่ 11 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 331]
 
  โครงการเย็บผ้าวนอเนกประสงค์ [วันที่ 1 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 283]
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562[วันที่ 28 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 985]
 
  โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาและซ่อมแซมถนนสายหนองคล้า-สระบัว[วันที่ 25 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 1531]