องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [วันที่ 25 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 315]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561[วันที่ 23 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 621]
 
  กิจกรรมข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [วันที่ 5 มิ.ย. 2561][ผู้อ่าน 728]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 31 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 612]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 28 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 896]
 
  กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปรับภูมิทัสน์ถนน 304[วันที่ 23 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 567]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561[วันที่ 21 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 450]
 
  กิจกรรมรณรงค์แต่งกายชุดไทยเดินตลาดย้อนยุค ณ จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 15 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 677]
 
  การตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 2 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 900]
 
  โครงการกิจกรรม 5 ส.[วันที่ 24 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 737]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 [วันที่ 15 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 592]
 
  โครงการ BIG Cleaning Day [วันที่ 5 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 924]