องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  พิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562[วันที่ 18 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 906]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[วันที่ 23 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 1080]
 
  กิจกรรมสร้างความรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ [วันที่ 19 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 1131]
 
  โครงการรณรงค์หมู่บ้านต้นแบบ คัดแยกขยะต้นทางตามแผนรณรงค์ให้ความรู้"แยกก่อนทิ้ง"[วันที่ 25 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 2382]
 
  จัดโครงการ Big Cleaning Day ทางหลวงหมายเลข 304[วันที่ 17 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 810]
 
  กิจกรรมร่วมทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ลาดตะเคียน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก[วันที่ 5 ธ.ค. 2561][ผู้อ่าน 350]
 
  กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ "โครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2561" [วันที่ 30 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 748]
 
  จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 [วันที่ 22 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 577]
 
  กิจกรรมแต่งชุดไทยเดินรณรงค์ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี [วันที่ 13 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 378]
 
  กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง [วันที่ 5 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 854]
 
  โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่[วันที่ 31 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 350]
 
  กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรและเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561[วันที่ 25 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 1412]