องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนออกประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี จำนวน 13 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560[วันที่ 10 พ.ย. 2560][ผู้อ่าน 552]
 
  งานพระราชพิธีดอกไม้จันท์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 [วันที่ 27 ต.ค. 2560][ผู้อ่าน 447]
 
  พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2560[วันที่ 26 ต.ค. 2560][ผู้อ่าน 440]
 
  กิจกรรมการเชิญธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ของ[วันที่ 2 ต.ค. 2560][ผู้อ่าน 520]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)[วันที่ 30 ก.ย. 2560][ผู้อ่าน 583]
 
  โครงการต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ[วันที่ 6 ก.ย. 2560][ผู้อ่าน 520]
 
  โครงการปลูกป่าตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560[วันที่ 5 ก.ย. 2560][ผู้อ่าน 495]
 
  โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)[วันที่ 29 ส.ค. 2560][ผู้อ่าน 599]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560[วันที่ 15 ส.ค. 2560][ผู้อ่าน 483]
 
  กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร วัดเขาลูกช้าง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [วันที่ 7 ส.ค. 2560][ผู้อ่าน 215]
 
  โครงการกำจัดผักตลชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 11 คลองไม้เสียบ[วันที่ 31 ก.ค. 2560][ผู้อ่าน 454]
 
  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 ณ อำเภอกบินทร์บุรี [วันที่ 28 ก.ค. 2560][ผู้อ่าน 406]