องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์[วันที่ 30 พ.ค. 2554][ผู้อ่าน 1033]
 
  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ[วันที่ 30 พ.ค. 2554][ผู้อ่าน 767]
 
  โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน[วันที่ 30 พ.ค. 2554][ผู้อ่าน 918]
 
  [วันที่ 30 พ.ย. 542][ผู้อ่าน 27]