องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  กิจกรรมวันจักรี [วันที่ 6 เม.ย. 2560][ผู้อ่าน 313]
 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี [วันที่ 22 มี.ค. 2560][ผู้อ่าน 312]
 
  งานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560[วันที่ 9 ก.พ. 2560][ผู้อ่าน 341]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนในตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 14 ม.ค. 2560][ผู้อ่าน 399]
 
  กิจกรรมวันคัดเลือกสภาฯ เด็ก[วันที่ 14 ม.ค. 2560][ผู้อ่าน 320]
 
  โครงการปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด ประจำปี 2560[วันที่ 7 ธ.ค. 2559][ผู้อ่าน 327]
 
  กิจกรรมวันปิยะมหาราช [วันที่ 23 ต.ค. 2559][ผู้อ่าน 338]
 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายในหลวง รัชการที่ 9 [วันที่ 21 ต.ค. 2559][ผู้อ่าน 336]
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559[วันที่ 4 ม.ค. 2559][ผู้อ่าน 558]
 
  กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองคล้า ถึงสายสระบัว วันที่ 21 ตุลาคม 2558[วันที่ 22 ต.ค. 2558][ผู้อ่าน 339]
 
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557[วันที่ 11 พ.ย. 2557][ผู้อ่าน 649]
 
  โครงการพัมนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2556[วันที่ 3 ก.ย. 2556][ผู้อ่าน 1081]