องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 406 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 พ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 65
  18 ต.ค. 2560    ประกาศ คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 102
  6 ต.ค. 2560    ประกาศ เรียกประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 65
  3 ต.ค. 2560    กิจกรรมการเชิญธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ของ 69
  25 ก.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน กันยายน 2560 111
  8 ก.ย. 2560    กิจกรรม การต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 68
  31 ส.ค. 2560    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 108
  29 ส.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 63
  21 ส.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2561 และ องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2561 68
  14 ส.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใชถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 70
  11 ส.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2560 62
  8 ส.ค. 2560    เชิญชวนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในปี 2560 104
  3 ส.ค. 2560    ประกาศ เรียกประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 65
  27 ก.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน กรกฎาคม 2560 105
  26 ก.ค. 2560    โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองคล้า – สายบ้านสระบัว 105
  19 ก.ค. 2560    สัสดีอำเภอกบินทร์บุรี ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2560 148
  19 ก.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี 66
  3 ก.ค. 2560    การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ 60
  3 ก.ค. 2560    ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ พ.ศ. 2560 68
  30 มิ.ย. 2560    องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 107


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] หน้าที่ 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]