องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 346 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 มิ.ย. 2558    ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 33
  15 มิ.ย. 2558    สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง คสล.จำนวน 3 แห่ง (6,9,13) 33
  4 มิ.ย. 2558    ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลลาดตะเคียน 32
  22 พ.ค. 2558    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 34
  11 มี.ค. 2558    การประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อทบทวนแผนชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาสามปี 35
  10 ก.พ. 2558    ประกาศ การใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) 34
  9 ก.พ. 2558    การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 33
  4 ก.พ. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 35
  26 ม.ค. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 36
  22 ม.ค. 2558    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 34
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 36
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 34
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 34
  29 ธ.ค. 2557    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 33
  29 ธ.ค. 2557    ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 35
  15 ธ.ค. 2557    ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเป็นสายงานผู้บริหาร 34
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร 33
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 34
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติสอบคัดเลือก 34
  28 พ.ย. 2557    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 35


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] หน้าที่ 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]