องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 ม.ค. 2559    ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มกราคม 2559 27
  25 ธ.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน ธันวาคม 2558 19
  14 ธ.ค. 2558    ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายชุดสีดำเพื่อถวายความอาลัยพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 23
  14 ธ.ค. 2558    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 20
  10 ธ.ค. 2558    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 21
  9 ธ.ค. 2558    กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาถนนสายบ้านหนองคล้า ถึงบ้านสระบัว 20
  9 ธ.ค. 2558    แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยมาตราฐานกลางฯ ประจำปี 2559 24
  25 พ.ย. 2558    ประกาศ การกำหนดราคากลางค่าเช่ามาตราฐานกลางค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 23
  18 พ.ย. 2558    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558 23
  17 พ.ย. 2558    โครงการแสงธรรมส่องทาง 22
  9 พ.ย. 2558    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 23
  6 พ.ย. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 24
  5 พ.ย. 2558    มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผุ้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 20
  28 ต.ค. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 18
  21 ต.ค. 2558    กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองคล้า เขตติดต่อเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปี 2558 19
  8 ต.ค. 2558    โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2558 16
  5 ต.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 20
  24 ก.ย. 2558    โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พื้นที่โครงการจังหวัดปราจีนบุรี 19
  22 ก.ย. 2558    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2558 19
  8 ก.ย. 2558    ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] หน้าที่ 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]