องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 346 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 พ.ย. 2557    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 48
  27 พ.ย. 2557    กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557 48
  3 พ.ย. 2557    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานฯ 51
  30 ต.ค. 2557    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พ.ศ. 2558 - 2560 46
  24 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 47
  21 ต.ค. 2557    กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ 46
  3 ต.ค. 2557    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 46
  26 ก.ย. 2557    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 46
  3 ก.ย. 2557    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49
  3 ก.ย. 2557    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 45
  3 ก.ย. 2557    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 45
  1 ส.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำ จำนวน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๙ 48
  1 ส.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งแนะนำเส้นทางและป้ายบังคับ 44
  23 ก.ค. 2557    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 44
  30 มิ.ย. 2557    โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ 43
  30 มิ.ย. 2557    ประกาศ เตรารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 46
  10 มิ.ย. 2557    โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๓ 49
  22 พ.ค. 2557    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 47
  24 ม.ค. 2557    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 47
  27 ธ.ค. 2556    ประกาศ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 47


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] หน้าที่ 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]