องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  23 ก.ค. 2557    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 99
  30 มิ.ย. 2557    โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ 94
  30 มิ.ย. 2557    ประกาศ เตรารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 101
  10 มิ.ย. 2557    โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๓ 116
  22 พ.ค. 2557    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 98
  24 ม.ค. 2557    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 98
  27 ธ.ค. 2556    ประกาศ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 98
  16 ธ.ค. 2556    ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 106
  4 ธ.ค. 2556    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 96
  21 พ.ย. 2556    โครงการ 95
  12 พ.ย. 2556    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559 98
  4 พ.ย. 2556    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 98
  30 ต.ค. 2556    รับโอนพนักงานส่วนตำบล 98
  22 ต.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 5 ปี 2556 พฤศจิกายน 2556 94
  1 ต.ค. 2556    การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเชียน 99
  9 ก.ย. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 แห่ง (หมุ่ที่ 9,9,11) 102
  25 ก.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2556 สิงหาคม 2556 102
  30 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 107
  20 พ.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 3 ปี 2556 มิถุนายน 2556 94
  15 พ.ค. 2556    ข่าวประชาสัมพันธ์ 103


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] หน้าที่ 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ]