องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 406 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 พ.ย. 2558    มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผุ้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 108
  28 ต.ค. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 61
  21 ต.ค. 2558    กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองคล้า เขตติดต่อเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปี 2558 112
  8 ต.ค. 2558    โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2558 60
  5 ต.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 63
  24 ก.ย. 2558    โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พื้นที่โครงการจังหวัดปราจีนบุรี 62
  22 ก.ย. 2558    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2558 62
  8 ก.ย. 2558    ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 60
  7 ก.ย. 2558    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2558 62
  17 ส.ค. 2558    โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโปร่งเข้ ม.5 107
  10 ส.ค. 2558    โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 65
  10 ส.ค. 2558    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยที่สามัญ สมัยที่ 3/2558 (ครั้งที่ 2) 66
  10 ส.ค. 2558    พิธีปิดค่ายกิจกรรมลูกเสือ 62
  7 ส.ค. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 65
  5 ส.ค. 2558    โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 67
  4 ส.ค. 2558    ขอแจ้งเบอร์โทรใหม่ 119
  27 ก.ค. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 64
  20 ก.ค. 2558    ประกาศ คู่มือสาหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน 65
  15 ก.ค. 2558    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 69
  6 ก.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง ประจำปี 2558 68


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] หน้าที่ 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]