องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 346 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ธ.ค. 2556    ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 33
  4 ธ.ค. 2556    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 33
  21 พ.ย. 2556    โครงการ 33
  12 พ.ย. 2556    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559 31
  4 พ.ย. 2556    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 34
  30 ต.ค. 2556    รับโอนพนักงานส่วนตำบล 32
  22 ต.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 5 ปี 2556 พฤศจิกายน 2556 32
  1 ต.ค. 2556    การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเชียน 35
  9 ก.ย. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 แห่ง (หมุ่ที่ 9,9,11) 35
  25 ก.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2556 สิงหาคม 2556 33
  30 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 35
  20 พ.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 3 ปี 2556 มิถุนายน 2556 31
  15 พ.ค. 2556    ข่าวประชาสัมพันธ์ 35
  15 พ.ค. 2556    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 36
  15 พ.ค. 2556    องค์กรแห่งการเรียนรู้ 34
  3 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 34
  3 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559) 36
  2 พ.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 1 ปี 2556 35
  30 เม.ย. 2556    ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบต่างๆ 36
  30 เม.ย. 2556    ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 36


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] หน้าที่ 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ]