องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 401 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ก.พ. 2558    ประกาศ การใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) 40
  9 ก.พ. 2558    การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 45
  4 ก.พ. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 36
  26 ม.ค. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 43
  22 ม.ค. 2558    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 41
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 36
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 35
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 40
  29 ธ.ค. 2557    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 37
  29 ธ.ค. 2557    ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 38
  15 ธ.ค. 2557    ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเป็นสายงานผู้บริหาร 35
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร 37
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 39
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติสอบคัดเลือก 40
  28 พ.ย. 2557    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 48
  27 พ.ย. 2557    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 34
  27 พ.ย. 2557    กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557 47
  3 พ.ย. 2557    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานฯ 30
  30 ต.ค. 2557    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พ.ศ. 2558 - 2560 40
  24 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 37


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] หน้าที่ 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]