องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 พ.ค. 2556    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 99
  15 พ.ค. 2556    องค์กรแห่งการเรียนรู้ 102
  3 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 98
  3 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559) 94
  2 พ.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 1 ปี 2556 98
  30 เม.ย. 2556    ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบต่างๆ 97
  30 เม.ย. 2556    ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 96
  30 เม.ย. 2556    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2555 94
  30 เม.ย. 2556    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 90
  30 เม.ย. 2556    ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2553 - 2557) 91
  30 เม.ย. 2556    แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2555 91
  30 เม.ย. 2556    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 93
  26 เม.ย. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,9 96
  18 เม.ย. 2556    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 92
  18 เม.ย. 2556    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 94
  18 เม.ย. 2556    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 92
  18 เม.ย. 2556    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 98
  5 มี.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ปี 2556 มีนาคม 2556 101
  22 ก.พ. 2556    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 91
  18 ก.พ. 2556    ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี 94


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] หน้าที่ 16 [ 17 ][ 18 ]