องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ก.พ. 2556    การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี 2556 92
  31 ม.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2556 94
  30 ม.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2556 กุมภาพันธ์ 2556 96
  23 ม.ค. 2556    การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 96
  10 ม.ค. 2556    แนวทางปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 98
  9 ม.ค. 2556    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 98
  4 ม.ค. 2556    ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอต.ลาดตะเคียน ปี 2556 99
  4 ม.ค. 2556    ประกาศ มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 95
  26 พ.ย. 2555    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ปี 2555 ธันวาคม 2555 95
  5 พ.ย. 2555    แผ่นพับประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 90
  1 ต.ค. 2555    กำหนดระยะเวลาการแล้วเสร็จ 93
  6 ก.ย. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 6 ล้อ 125
  26 ก.ค. 2555    ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ 94
  5 ก.ค. 2555    ประกาศผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 91
  4 ก.ค. 2555    คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 95
  4 ก.ค. 2555    ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 98
  1 มิ.ย. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเทิดไท้ 84 พรรษา 93
  15 ก.พ. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (ครั้งที่ 3) 98
  20 ม.ค. 2555    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 95
  10 ม.ค. 2555    ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา 2 โครงการ (หมู่ที่ 1,9) ครั้งที่ 3 91


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] หน้าที่ 17 [ 18 ]