องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 346 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 ม.ค. 2556    ประกาศ มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 33
  26 พ.ย. 2555    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ปี 2555 ธันวาคม 2555 32
  5 พ.ย. 2555    แผ่นพับประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 32
  1 ต.ค. 2555    กำหนดระยะเวลาการแล้วเสร็จ 31
  6 ก.ย. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 6 ล้อ 35
  26 ก.ค. 2555    ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ 34
  5 ก.ค. 2555    ประกาศผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 32
  4 ก.ค. 2555    คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 33
  4 ก.ค. 2555    ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 32
  1 มิ.ย. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเทิดไท้ 84 พรรษา 30
  15 ก.พ. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (ครั้งที่ 3) 30
  20 ม.ค. 2555    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 32
  10 ม.ค. 2555    ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา 2 โครงการ (หมู่ที่ 1,9) ครั้งที่ 3 30
  10 ม.ค. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 34
  15 ก.ย. 2554    ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา 2 โครงการ (หมู่ที 1,9) ครั้งที่ 2 30
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา หมู่ที่ 11 34
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา ก่อสร้างระบบประปา ม.12 31
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา 30
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อนำตื้น 26 บ่อ 30
  22 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.2 32


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] หน้าที่ 17 [ 18 ]