องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ม.ค. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 95
  15 ก.ย. 2554    ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา 2 โครงการ (หมู่ที 1,9) ครั้งที่ 2 96
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา หมู่ที่ 11 103
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา ก่อสร้างระบบประปา ม.12 96
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา 98
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อนำตื้น 26 บ่อ 104
  22 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.2 105
  22 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 1,9) 102
  22 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา ซ่อมแซมถนนลูกรัง 3 โครงการ 104
  3 ส.ค. 2554    ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (นักบริหารงานคลัง 7) 108
  21 ก.ค. 2554    การเตรียมความพร้อมป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน 106
  21 ก.ค. 2554    แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2554 106
  10 ม.ค. 2553    แนวทางปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๖ 99


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] หน้าที่ 18