องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 402 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 พ.ย. 2556    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 35
  30 ต.ค. 2556    รับโอนพนักงานส่วนตำบล 53
  22 ต.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 5 ปี 2556 พฤศจิกายน 2556 40
  1 ต.ค. 2556    การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเชียน 43
  9 ก.ย. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 แห่ง (หมุ่ที่ 9,9,11) 42
  25 ก.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2556 สิงหาคม 2556 41
  30 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 39
  20 พ.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 3 ปี 2556 มิถุนายน 2556 43
  15 พ.ค. 2556    ข่าวประชาสัมพันธ์ 45
  15 พ.ค. 2556    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 44
  15 พ.ค. 2556    องค์กรแห่งการเรียนรู้ 40
  3 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 39
  3 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559) 40
  2 พ.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 1 ปี 2556 41
  30 เม.ย. 2556    ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบต่างๆ 44
  30 เม.ย. 2556    ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 41
  30 เม.ย. 2556    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2555 41
  30 เม.ย. 2556    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 42
  30 เม.ย. 2556    ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2553 - 2557) 43
  30 เม.ย. 2556    แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2555 46


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] หน้าที่ 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ]