องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 406 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2556    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2555 60
  30 เม.ย. 2556    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 71
  30 เม.ย. 2556    ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2553 - 2557) 66
  30 เม.ย. 2556    แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2555 63
  30 เม.ย. 2556    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 105
  26 เม.ย. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,9 110
  18 เม.ย. 2556    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 64
  18 เม.ย. 2556    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 66
  18 เม.ย. 2556    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 62
  18 เม.ย. 2556    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 93
  5 มี.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ปี 2556 มีนาคม 2556 94
  22 ก.พ. 2556    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 59
  18 ก.พ. 2556    ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี 64
  13 ก.พ. 2556    การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี 2556 65
  31 ม.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2556 63
  30 ม.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2556 กุมภาพันธ์ 2556 65
  23 ม.ค. 2556    การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 62
  10 ม.ค. 2556    แนวทางปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 58
  9 ม.ค. 2556    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 103
  4 ม.ค. 2556    ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอต.ลาดตะเคียน ปี 2556 106


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] หน้าที่ 19 [ 20 ][ 21 ]