องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 401 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  26 ก.ค. 2555    ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ 38
  5 ก.ค. 2555    ประกาศผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 38
  4 ก.ค. 2555    คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 40
  4 ก.ค. 2555    ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 42
  1 มิ.ย. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเทิดไท้ 84 พรรษา 40
  15 ก.พ. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (ครั้งที่ 3) 54
  20 ม.ค. 2555    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 40
  10 ม.ค. 2555    ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา 2 โครงการ (หมู่ที่ 1,9) ครั้งที่ 3 41
  10 ม.ค. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 37
  15 ก.ย. 2554    ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา 2 โครงการ (หมู่ที 1,9) ครั้งที่ 2 37
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา หมู่ที่ 11 53
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา ก่อสร้างระบบประปา ม.12 37
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา 35
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อนำตื้น 26 บ่อ 46
  22 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.2 48
  22 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 1,9) 48
  22 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา ซ่อมแซมถนนลูกรัง 3 โครงการ 37
  3 ส.ค. 2554    ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (นักบริหารงานคลัง 7) 41
  21 ก.ค. 2554    การเตรียมความพร้อมป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน 50
  21 ก.ค. 2554    แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2554 39


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] หน้าที่ 20 [ 21 ]