องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 414 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ม.ค. 2555    ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา 2 โครงการ (หมู่ที่ 1,9) ครั้งที่ 3 68
  10 ม.ค. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 64
  15 ก.ย. 2554    ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา 2 โครงการ (หมู่ที 1,9) ครั้งที่ 2 65
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา หมู่ที่ 11 121
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา ก่อสร้างระบบประปา ม.12 63
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา 62
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อนำตื้น 26 บ่อ 105
  22 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.2 119
  22 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 1,9) 117
  22 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา ซ่อมแซมถนนลูกรัง 3 โครงการ 75
  3 ส.ค. 2554    ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (นักบริหารงานคลัง 7) 100
  21 ก.ค. 2554    การเตรียมความพร้อมป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน 116
  21 ก.ค. 2554    แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2554 65
  10 ม.ค. 2553    แนวทางปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๖ 64


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าที่ 21