องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 346 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 ม.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์การรับสัมครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 35
  14 ม.ค. 2560    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 35
  11 ม.ค. 2560    ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2559 35
  4 ม.ค. 2560    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 34
  30 ธ.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 35
  8 ธ.ค. 2559    ประกาศ เรียกประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 37
  7 ธ.ค. 2559    โครงการปล่อยพันธุ์ุปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 37
  6 ธ.ค. 2559    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 35
  23 พ.ย. 2559    ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน พฤศจิกายน 2559 32
  15 พ.ย. 2559    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 35
  26 ต.ค. 2559    พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ อำเภอกบินทร์บุรี 34
  26 ต.ค. 2559    ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 35
  26 ต.ค. 2559    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 33
  4 ต.ค. 2559    โครงการน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในครัวเรือนตำบลลาดตะเคียน 34
  3 ต.ค. 2559    รายงานผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 34
  30 ก.ย. 2559    ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน กันยายน 2559 32
  28 ก.ย. 2559    ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 36
  28 ก.ย. 2559    ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 34
  28 ก.ย. 2559    รายงานผลการโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ To Be Number One ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 34
  22 ก.ย. 2559    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 33


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]