องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 445 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2559    ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 102
  7 เม.ย. 2559    ประชุมแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 101
  4 เม.ย. 2559    ข่าวประชาสัมพันธ์ "แรงงานต่างด้าว" 101
  31 มี.ค. 2559    ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มีนาคม 2559 98
  9 มี.ค. 2559    ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 100
  4 ก.พ. 2559    ประกาศ เรียกประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 98
  2 ก.พ. 2559    ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 98
  29 ม.ค. 2559    ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มกราคม 2559 159
  25 ธ.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน ธันวาคม 2558 86
  14 ธ.ค. 2558    ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายชุดสีดำเพื่อถวายความอาลัยพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 108
  14 ธ.ค. 2558    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 106
  10 ธ.ค. 2558    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 88
  9 ธ.ค. 2558    กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาถนนสายบ้านหนองคล้า ถึงบ้านสระบัว 102
  9 ธ.ค. 2558    แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยมาตราฐานกลางฯ ประจำปี 2559 153
  25 พ.ย. 2558    ประกาศ การกำหนดราคากลางค่าเช่ามาตราฐานกลางค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 99
  18 พ.ย. 2558    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558 116
  17 พ.ย. 2558    โครงการแสงธรรมส่องทาง 94
  9 พ.ย. 2558    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 144
  6 พ.ย. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 90
  5 พ.ย. 2558    มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผุ้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 156


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] หน้าที่ 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]