องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 436 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 92
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 83
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 86
  29 ธ.ค. 2557    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 82
  29 ธ.ค. 2557    ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 85
  15 ธ.ค. 2557    ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเป็นสายงานผู้บริหาร 82
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร 84
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 84
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติสอบคัดเลือก 91
  28 พ.ย. 2557    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 135
  27 พ.ย. 2557    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 83
  27 พ.ย. 2557    กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557 123
  3 พ.ย. 2557    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานฯ 75
  30 ต.ค. 2557    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พ.ศ. 2558 - 2560 123
  24 ต.ค. 2557    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 96
  21 ต.ค. 2557    กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ 80
  3 ต.ค. 2557    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 76
  26 ก.ย. 2557    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 79
  3 ก.ย. 2557    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 78
  3 ก.ย. 2557    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 77


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] หน้าที่ 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]