องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 436 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 มี.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ปี 2556 มีนาคม 2556 126
  22 ก.พ. 2556    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 81
  18 ก.พ. 2556    ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี 95
  13 ก.พ. 2556    การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี 2556 98
  31 ม.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2556 86
  30 ม.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2556 กุมภาพันธ์ 2556 93
  23 ม.ค. 2556    การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 94
  10 ม.ค. 2556    แนวทางปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 100
  9 ม.ค. 2556    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 140
  4 ม.ค. 2556    ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอต.ลาดตะเคียน ปี 2556 135
  4 ม.ค. 2556    ประกาศ มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 93
  26 พ.ย. 2555    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ปี 2555 ธันวาคม 2555 89
  5 พ.ย. 2555    แผ่นพับประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 89
  1 ต.ค. 2555    กำหนดระยะเวลาการแล้วเสร็จ 92
  6 ก.ย. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 6 ล้อ 173
  26 ก.ค. 2555    ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ 85
  5 ก.ค. 2555    ประกาศผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 79
  4 ก.ค. 2555    คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 82
  4 ก.ค. 2555    ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 87
  1 มิ.ย. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเทิดไท้ 84 พรรษา 82


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าที่ 21 [ 22 ]